Chính sách bảo mật

Cập nhật: 2019-09-21 14:10:08
Lượt xem: 127

Chính sách bảo mật được áp dụng

Vietnam Helicopter có các điều khoản bảo mật thông tin cho Doanh nghiệp và khách hàng

VietnamHelicopterTravel.comDulichTructhang.info được thiết kế và vận hành bởi Viet Green Software, được điều hành quản lý bởi Du Lịch Xanh thuộc tập đoàn Viet Green Group, được thành lập theo giấy phép kinh doanh có Mã số doanh nghiệp: 0104736080, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội  (sau đây gọi tắt là “VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info”).

 1. Cam kết của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info về bảo vệ thông tin cá nhân
  Hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật được quy định bởi pháp luật Việt Nam, và thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo dữ liệu quý khách cung cấp được bảo mật và bảo vệ an toàn. Chính sách Bảo Mật Thông Tin công bố trên website này giải thích lý do và cách thức VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info thu thập, ghi, thiết lập, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc sửa đổi, khôi phục, tra cứu, sử dụng, tiết lộ, đồng chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc hủy thông tin cá nhân quý khách cung cấp trong quá trình thực hiện hành trình, mua, sử dụng dịch vụ, truy cập Website, sử dụng ứng dụng VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info trên điện thoại hoặc tương tác với VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info. Chính sách Bảo Mật Thông Tin này cũng hướng dẫn quý khách cách thức thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.
  Cụ thể, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info tuân thủ các nguyên tắc sau:
  • Dữ liệu cá nhân của quý khách được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch
  • Dữ liệu cá nhân của quý khách được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu.
  • Dữ liệu cá nhân của quý khách được lưu trữ một cách hợp lý, phù hợp và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích xử lý
  • Dữ liệu cá nhân của quý khách là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời
  • VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.
  Ngoài ra, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info đảm bảo rằng các đại lý cũng tuân thủ cùng mức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các hợp đồng ký kết với VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info.
 2. Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  Dữ liệu cá nhân quý khách cung cấp được sử dụng để phục vụ lợi ích của Quý khách khi thực hiện hành trình cùng VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info hoặc sử dụng các dịch vụ của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info bao gồm truy cập website, ứng dụng điện thoại hay trao đổi với VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info. Do vậy, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách với các mục đích chính như sau:
  • Thực hiện hợp đồng vận chuyển và cung cấp dịch vụ thích hợp tới quý khách
  Để quản lý và thực hiện hợp đồng vận chuyển VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info xử lý các thông tin bao gồm họ tên, số hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác để tiến hành xuất vé, làm thủ tục an ninh hàng không tại sân bay, hoàn thành các thủ tục kết sổ chuyến bay, báo cáo với nhà chức trách sân bay theo luật định. Thông tin liên lạc thu thập nhằm thông báo cho quý khách tình trạng thay đổi của chuyến bay.
  Để thực hiện hợp đồng vận chuyển theo pháp luật quy định và cung cấp dịch vụ đặc biệt, Quý khách có thể yêu cầu chăm sóc y tế đặc biệt, bữa ăn đặc biệt phục vụ trên chuyến bay. VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info chỉ thu thập, xử lý các thông tin này sau khi nhận được sự đồng ý của Quý khách và chỉ sử dụng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng phù hợp theo hợp đồng.
  • Chăm sóc khách hàng
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info sử dụng dữ liệu cá nhân để:
  (i) Tiếp nhận thông tin đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Quý khách.
  (ii) Liên hệ giải quyết các yêu cầu từ khách hàng.
  (iii) Thực hiện đánh giá, phân tích phát triển, hoàn thiện các dịch vụ phù hợp với sở thích của khách hàng.
  (iv) Cung cấp các giao diện, nội dung, thiết kế trang web, ứng dụng Mobile của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info phù hợp với tập tính khách hàng.
  (v) Thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
  (vi) Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
  • Tiếp thị trực tiếp
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info chỉ gửi thông báo tiếp thị trực tiếp nêu trên khi có sự chấp thuận trước của quý khách (chọn tham gia).
  Quý khách có thể không chấp thuận việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info .
 3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
  • Dữ liệu cơ bản
  Khi Quý khách sử dụng dịch vụ có thể truy cập trên website, ứng dụng điện thoại, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau đây:
  Tên, số hộ chiếu và các thông tin khác: Tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác như ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch, ngôn ngữ;
  Thông tin liên lạc và tài khoản cá nhân hoặc thông tin đăng ký: Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa chỉ nhà, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử cá nhân, sở thích, thông tin khác liên quan đến khai báo tham gia hội viên;
  Thông tin về thanh toán: Thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;
  Thông tin về giữ chỗ, đặt vé và mua vé: Thông tin liên quan đến giữ chỗ và đặt vé như chuyến bay, giá vé, ngày giữ chỗ hoặc đặt vé;
  Thông tin được thu thập khi Quý khách sử dụng website, ứng dụng điện thoại và các phương tiện truyền thông khác của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info : Thông tin cá nhân được thu thập một cách tự động khi Khách hàng sử dụng Website của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info như thông tin địa chỉ IP, cookies, mã đăng nhập ;
  Trao đổi giữa VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info và quý khách: Trao đổi, tùy chọn giao tiếp (hủy đăng ký nhận bản tin, lựa chọn các thông tin liên quan đến đặt chỗ), đăng ký đặt câu hỏi, tham gia điều tra, nghiên cứu, khiếu nại hoặc trao đổi qua điện thoại;
  Thông tin liên quan đến mạng xã hội: Tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà quý khách sử dụng, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể nhận được thông tin từ các nhà cung cấp mạng xã hội của quý khách. Ví dụ, khi quý khách đăng ký các dịch vụ của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info bằng tại khoản mạng xã hội, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể nhận được thông tin lý lịch của quý khách trên mạng xã hội bao gồm thông tin liên lạc, sở thích và danh sách bạn bè của quý khách.
  Thông tin cá nhân của trẻ em
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info thu thập thông tin cá nhân của trẻ em sau khi được sự đồng ý hoặc cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bố mẹ, người đại diện hợp pháp và/hoặc người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc sửa đổi hay rút lại sự đồng ý tại các đại lý phòng vé hay trên website của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info.
  • Dữ liệu nhạy cảm
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể thu thập thông tin về nguồn gốc, quan điểm chính trị, tôn giáo, tư tưởng được coi là các “dữ liệu cá nhân nhạy cảm” theo luật Việt Nam và các luật khác áp dụng đối với VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info. Khi nhận được sự đồng ý của quý khách, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ các loại dữ liệu nhạy cảm của quý khách cho bên thứ ba với mục đích hỗ trợ y tế cho quý khách trong quá trình đi lại.
 4. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do quý khách cung cấp trên hệ thống nội bộ của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 5. Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info thu thập các thông tin cá nhân của Chính sách Bảo mật thông tin thông qua website, các đại lý phòng vé khi quý khách mua vé, đăng ký chương trình Bamboo Club, sử dụng một hoặc các ứng dụng của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info trên điện thoại, tương tác với VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info qua mạng xã hội, khi quý khách đăng ký nhận bản tin điện tử, đăng ký tham dự các sự kiện, cuộc thi có thưởng. Ngoài ra, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể nhận được dữ liệu cá nhân của quý khách từ các công ty tập đoàn, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info (nhân viên lữ hành, nhà cung cấp dịch vụ, khách sạn, công ty cho thuê xe ô tô, v.v…) hay từ cơ quan hành chính công và các tổ chức chính phủ.
 6. Cơ sở pháp lý về xử lý dữ liệu cá nhân
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách trên cơ sở (i) có sự đồng ý trước của quý khách, (ii) thực hiện hợp đồng vận chuyển hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của đối tượng dữ liệu trước khi ký hợp đồng, (iii) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, hoặc (iv) thực hiện các quyền lợi hợp pháp của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info.
  Quý khách có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào theo quy định của Điều 9 dưới đây. Trong trường hợp này, quý khách vui lòng lưu ý việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của quý khách trước khi rút. Ngoài ra, khi quý khách từ chối cung cấp hoặc cung cấp một cách không đầy đủ hay không chính xác các thông tin được yêu cầu nhằm thực hiện hợp đồng vận chuyển hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể sẽ không cung cấp cho quý khách các dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu. Khi VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info xử lý thông tin cá nhân của quý khách nhằm thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình và của bên thứ ba, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info đảm bảo tính cân bằng giữa các quyền lợi này và các quyền lợi hợp pháp của quý khách. Trong trường hợp cần thiết, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tác động và ngăn chặn tác hại không chính đáng đối với quý khách.
 7. Cơ quan, đơn vị có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân
  • Cơ quan, đơn vị tiếp nhận dữ liệu cá nhân
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, như các nhân viên của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info được phép tiếp cận dữ liệu cá nhân, đối tác kinh doanh (nhân viên đại lý, hãng hàng không hợp tác trao đổi chỗ, công ty cho thuê ô tô, khách sạn, công ty phát hành thẻ ngân hàng, v.v…), nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác dịch vụ lữ hành nhằm thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ (đặt vé và lữ hành, dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, chương trình khách hàng than thiết, phân tích thống kê, v.v…), nhằm thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info (bảo đảm an ninh và an toàn bay, thông tin số lượng hành khách, v.v…), thực hiện các quyền lợi hợp pháp của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info (tiếp thị trực tiếp từ VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info hoặc từ các đối tác của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info , v.v…) và nhằm mục đích cung cấp cho quý khách các dịch vụ tốt nhất.
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info hoặc bất kỳ hãng hàng không nào khác đều có thể được các cơ quan công quyền có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin (cơ quan hải quan, di trú, cảnh sát, v.v…) chẳng hạn như để hoàn thành thủ tục nhập cảnh bắt buộc hoặc nhằm mục đích ngăn chặn, chống khủng bố và các hành vi phạm tội nghiêm trọng khác. Ngoài ra VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể được yêu cầu cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyển thông tin về đặt chỗ, thủ tục đăng ký và lên tàu bay của hành khách theo luật định.
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc các bên thứ ba khác được nêu ở trên tham gia vào việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cá nhân hiểu rõ tầm quan trọng và tuân thủ Chính sách Bảo mật thông tin này.
  Việc cung cấp thông tin cá nhân cho các nhà thầu phụ sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng nhằm đảm bảo thông tin được bảo vệ ở mức phù hợp với Chính sách Bảo mật thông tin này và pháp luật hiện hành.
 8. Quyền của Quý khách đối với các dữ liệu được thu thập
  a) Căn cứ vào luật hiện hành, quý khách – chủ sở hữu dữ liệu cá nhân – có các quyền sau đây:
  • Quyền truy cập: Quý khách có quyền yêu cầu VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info xác nhận, vào bất cứ lúc nào, rằng một số dữ liệu cá nhân của quý khách được VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info xử lý, cũng như yêu cầu VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info cung cấp một số thông tin khác như loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý và người nhận hoặc danh mục người nhận những dữ liệu đó.
  • Quyền chỉnh sửa: Quý khách có quyền yêu cầu VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến quý khách.
  • Quyền xóa: Quý khách có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình được VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info lưu trữ trong các trường hợp dữ liệu cá nhân của Quý khách không còn cần thiết cho mục đích thu thập, xử lý ban đầu hay trường hợp dữ liệu cá nhân của quý khách được xử lý một cách bất hợp pháp.
  • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân: Quý khách có quyền yêu cầu VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info giới hạn xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách mà không cần xóa các dữ liệu liên quan.
  • Quyền phản đối: Quý khách có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info xử lý dữ liệu cá nhân của mình và sử dụng chúng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
  • Quyền rút lại sự đồng ý: Khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách được thực hiện dựa trên sự đồng ý trước của quý khách, quý khách có quyền rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hường đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của quý khách trước khi rút. Trong trường hợp quý khách rút lại sự đồng ý, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể sẽ không cung cấp cho quý khách các dịch vụ đầy đủ và chất lượng như yêu cầu.
  • Quyền khiếu nại: Quý khách có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info vi phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo luật định.
  b) Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư điện tử đến địa chỉ sau:
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info (Địa chỉ có ngay trên trang website này)
  Ông Tạ Huy Thăng – Giám đốc điều hành
  Email: vietnamhelicoptertravel@gmail.com
  Hotline: 0989313338
  Khi gửi yêu cầu, quý khách vui lòng cung cấp các thông tin nhận dạng cần thiết (họ tên, địa chỉ email) cũng như bất kỳ thông tin cần thiết nào khác để xác nhận danh tính.
 9. Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân
  Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân khỏi các nguy cơ do mất, trộm cắp, rò rỉ, làm giả hoặc bất cứ thiệt hại nào khác, nhân viên của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info sử dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và thiết bị vật lý như sau:
  a) Thông tin cá nhân quan trọng được lưu trữ và quản lý dưới chế độ bảo vệ bằng mật khẩu trong phạm vi truy cập hạn chế.
  b) Hiểu rõ các rủi ro về tấn công mạng, khả năng và mức độ nghiêm trọng mà các thiệt hại có thể gây ra đối với quyền và tự do cá nhân, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info cam kết:
  • Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng khỏi rò rỉ hoặc thiệt hại do tấn công mạng hoặc virus máy tính gây ra;
  • Kiểm soát hệ thống truy cập treo và truy cập trái phép từ bên ngoài;
  • Triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức bảo mật phù hợp với rủi ro bao gồm bút danh và mã hóa dữ liệu cá nhân;
  • Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn, sẵn sàng và phục hồi hiện tại của hệ thống và dịch vụ xử lý thông tin;
  • Khôi phục tính sẵn sàng và quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân một cách kịp thời trong trường hợp có sự cố vật lý hay kỹ thuật;
  • Đảm bảo quy trình thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo an ninh cho việc xử lý thông tin;
  • Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo vệ thông tin cá nhân.
 10. Trao đổi với khách hàng và thông báo cho chính quyền địa phương khi dữ liệu cá nhân bị vi phạm
  a) Ngay khi phát hiện dữ liệu cá nhân của quý khách bị vi phạm, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info sẽ thông báo tới quý khách và cơ quan có thẩm quyền, miêu tả bản chất vi phạm dữ liệu bao gồm các thông tin sau:
  • Tên và thông tin liên hệ của cán bộ bảo vệ dữ liệu hoặc của bất kỳ điểm liên hệ nào mà quý khách có thể yêu cầu thêm thông tin;
  • Miêu tả những hậu quả có thể có từ vi phạm;
  • Miêu tả các biện pháp mà đơn vị kiểm soát dữ liệu đã triển khai hoặc đề xuất triển khai để giải quyết vi phạm bao gồm các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động bất lợi có thể có trong phạm vi cần thiết.
  b) VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info có thể được miễn trách nhiệm thông báo tới quý khách như quy định nêu trên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
  • VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp đối với các dữ liệu bị vi phạm, đặc biệt là các vi phạm làm cho dữ liệu cá nhân không thể truy cập được, ví dụ như dữ liệu cá nhân bị mã hóa.
  • VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info đã thực hiện tiếp các biện pháp để đảm bảo các vi phạm ở mức cao nêu ở Điều 12.1 sẽ không còn xảy ra trong tương lai.
  • Việc thông báo đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng. Trong trường hợp này, VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông hoặc sử dụng các biện pháp tương tự theo đó quý khách vẫn được thông báo một cách hiệu quả.
 11. Thời gian có hiệu lực
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info đảm bảo việc Bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện một cách đầy đủ tuân thủ Chính sách Bảo mật thông tin.
  VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Bảo mật thông tin này bất cứ khi nào cần thiết. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên website của VietnamHelicopterTravel.com và DulichTructhang.info cùng ngày cập nhật để quý khách biết lần cập nhật cuối cùng.

VIETNAM HELICOPTER TRAVEL - CÔNG TY DU LỊCH TRỰC THĂNG VIỆT NAM

* Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình: 024.66888684 / 0989.313339
P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi
* Hồ Chí Minh, Côn Đảo, Vũng Tàu, Phú Quốc: 028 22656666 / 0837333335
285 Cach Mang Thang 8 Str, 12 Ward, 10 Dist, Ho Chi Minh
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An: 0232.3868666 / 090 3295 730
64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
* Huế, Đà Nẵng, Hội An: 0988 262616
37A Pastuer Str, Hai Chau Dist, Da Nang
* Mù Cang Chải, Điện Biên, Sapa: 0837333335
Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Email:  vietgreenhelicopter@gmail.com - vietnamhelicoptertravel@gmail.com - vietnamseaplanetour@gmail.com - vip@dulichxanh.com.vn
Các bài viết khác